MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Materiały konferencyjne obejmują recenzowane referaty, które zostaną złożone do indeksacji w bazach Web of Science (WoS) i Scopus. Objętość referatu to 4-6 stron (wraz ze streszczeniem i bibliografią) w układzie 2-kolumnowym (wzór formatowania).

Do recenzji można złożyć tekst bez formatowania nie póżniej niż 5 kwietnia 2016 r.

Ze względu na typ recenzji (co najmniej podwójna ślepa / blinded review) prosimy wysyłać artykuły do recenzji bez nazwisk autorów, afiliacji i referencje autorów referatów (referencje powinny zostać sygnalizowane w tekście, ale w wykazie literatury pozycje te powinny być oznaczone jako do uzupełnienia po procesie przeglądu). Przyjęte artykuły muszą zostać sformatowane przez Autorów do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Materiały i konferencja są objęte sponsoringiem technicznym IEEE, dlatego wymagania jakościowe i merytoryczne są zestandaryzowane:

1) konieczność wygłoszenia osobistego lub uprawnionego zastępczego na miejscu albo poprzez Skype, przynajmniej podwójna niezależna recenzja pełnego tekstu referatu).

2) dostarczenie copyright form dla każdego zaakceptowanego referatu (IEEE PUBLICATION TITLE: 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics)).

 

Wzór prezentacji:

  • dla uczestników konferencji Geomatyka (w j. angielskim) - tutaj
  • dla uczestników sesji Stowarzyszenia Geodetów Polskich (w j. polskim) - tutaj

 

 

Książka streszczeń

Book of Abstracts Baltic Geodetics Congress (Geomatics)

Książka streszczeń - obejmuje streszczenia referatów w języku angielskim i opcjonalnie polskim lub narodowym autora (wzór formatowania). Publikacja zostanie udostępniona  podczas Kongresu w formie książki lub nośnika z materiałami w wersji elektronicznej (plik. pdf) z ISBN oraz zostanie rozesłana do uczestników sesji wirtualnych i członków komitetu naukowego oraz honorowego.  

  

WYDAWNICTWA INNE

Niżej omówione propozycje są niezależne od materiałów konferencyjnych.

 

Monografia tematyczna

Koło SGP Heveliusz na Politechnice Gdańskiej zaprasza do składania prac w ramach Forum Geodezyjnego w celu wydania monografii tematycznych w języku polskim.

Tematem monografii będzie przedstawienie zastosowań pomiarowych i rozwiązań z zakresu geodezji na podstawie konkretnych przykładów. W szczególności zachęcamy firmy  do przedstawienia swoich osiągnięć zarówno w tworzeniu nowych technologii jak i ich wykorzystaniu.

Monografie - w przypadku wystarczającej liczby chętnych - zostaną wydane w formie cyfrowej (plik. pdf) z ISBN po Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym.

Objętość opracowania: do 1,0 arkusza (arkusz wydawniczy) wg wzoru wydawniczego.

Język publikacji: polski.

Koszt: 200 zł + VAT, płatny po przyjęciu tekstu do publikacji, bez udziału w BKG.

Koszt: bezpłatnie, dla uczestników BKG

Termin składania: 30 maja 2016 r. z możliwością przedłużenia dla uczestników BKG do dnia 31 lipca 2016 r.

 

Monografia naukowa

Zapraszamy do składania do składania prac naukowych do monografii naukowej dotyczącej nowoczesnych technologii i technik geodezyjnych.

Monografie będą publikowane w formie elektronicznej w języku polskim lub angielskim - w zależności od życzenia Autorów w wydawnictwie Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego w serii Geomatyka. 

Monografie - w przypadku wystarczającej liczby chętnych - zostaną wydane w formie cyfrowej (plik. pdf) z ISBN po Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym do końca 2016 roku .

Objętość opracowania: od 0,5 do 1,0 arkusza (arkusz wydawniczy) wg wzoru wydawniczego.

Język publikacji: polski/angielski.

Koszt: bezpłatnie, dla uczestników BKG. 

Termin składania: 31 lipca 2016 r.

 

Monografie są punktowane według listy MNiSW (tj. 15 lub 25 punktów za monografię oraz 5 punktów za rozdział o objętości nie mniejszej niż 0,5 arkusza wydawniczego). Zostaną wydane do końca 2016 roku.

Zasady punktacji za publikacje można poznać np. na stronie Działu Spraw Naukowych Politechniki Gdańskiej.


Publikacja w czasopismach

Prowadzimy rozmowy z wydawnictwami czasopism z list JCR (A MNiSW) oraz w ramach czasopism z listy B MNiSW. Koszt, termin składania publikacji będzie zależny od czasopisma. Lista czasopism będzie uzupełniana na stronie patronatu medialnego. Publikacja w czasopismach nie może obejmować artykułów opublikowanych w ramach materiałow konferencyjnych. Wartościowanie publikacji będzie realizowane przez Komitet Naukowy

Ważne daty dla Autorów.