KOMITET NAUKOWY

 

Prof. Mirosław Żak, Członek Honorowy

Prof. Adam Żurowski, Członek Honorowy


 

 

Prof. Jarosław Bosy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. Aleksandra Bujakiewicz, Politechnika Koszalińska & SGP/PTFiT

Prof. Jacek Chróścielewski, Politechnika Gdańska

Prof. Ryszard Cymerman, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. Zbigniew Czaja, Politechnika Gdańska & IEEE

Prof. Greta Deruyter, Uniwersytet w Gandawie

Prof. Maorong Ge, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences

Prof. Beata Hejmanowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. Maria Henriques, LNEC Lisboa

prof. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska 

Prof. Waldemar Kamiński, Politechnika Gdańska & Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie & SGP

Prof. Michał Kędzierski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Prof. Ireneusz Kreja, Politechnika Gdańska

Prof. Zdzisław Kurczyński, Politechnika Warszawska & SGP/PTFiT

Prof. Andreas Lanitis, Cypryjski Uniwersytet Techniczny w Limassol & IEEE

Prof. Roderik C. Lindenbergh, Politechnika w Delft 

Prof. Anna Lejpras, BSP Business School Berlin

Prof. Mario Mikulincer, Interdisciplinary Center, Herclijja 

Prof. Marek Moszyński, Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku

Prof. Marek MrózUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie & IEEE

Prof. Khaled Nagaty, Uniwersytet Brytyjski w Egipcie, Kair 

Prof. Tomonori Nagayama (長山 智則), Uniwersytet Tokijski

Prof. Mirosława Ostrowska, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Prof. Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas, Politechnika Wileńska 

Prof. Zygmunt PaszottaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. Marek Przyborski, Politechnika Gdańska & IEEE & SGP

Prof. Krystian Pyka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. Jerzy Pyrchla, Politechnika Gdańska

Prof. Apostolos Sarris, Fundacja Badań i Technologii w Grecji, Heraklion, Kreta & Uniwerytet Egejski 

Prof. Piotr Sawicki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie & SGP/PTFiT

Prof. Janusz Smulko, Politechnika Gdańska & IEEE

Prof. Andrzej Stateczny, Akademia Morska w Szczecinie

Prof. Tomasz Szubrycht, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Prof. Paweł Wielgosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. Krzysztof Wilde, Politechnika Gdańska

Prof. Radosław WiśniewskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. Ryszard Źróbek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Sekretarze Komitetu Naukowego

Dr inż. Artur Janowski, Politechnika Gdańska & Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie & IEEE & SGP

Dr inż. Marcin Kulawiak, Politechnika Gdańska

Dr inż. Aleksander Nowak, Politechnika Gdańska & SGP

Dr inż. Jacek RapińskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie & SGP

 

Komitet Honorowy 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku

Szanowny Kolega Janusz Augustynowicz, długoletni działacz SGP, były Geodeta Województwa Elbląskiego
Szanowny Pan Prezes Stanisław Cegielski, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Szanowny Pan Prezes Ryszard Cieślukowski, Prezes ZO SGP w Gdańsku
Szanowny Kolega Jan Gładki, senior SGP
Szanowny Kolega Piotr Góral, długoletni działacz SGP, były dyrektor WBGiTR Gdańsk
Szanowny Pan Dyrektor Tomasz Jewsienia, Geodeta Województwa Pomorskiego
Szanowny Kolega Tadeusz Kalinowski, były Prezes ZO SGP, b. Geodeta Woj. Gdańskiego
Szanowny Pan Dyrektor Bogumił Koczot, Geodeta Miasta Gdańska
Szanowny Kolega Zbigniew Koziarz,długoletni działacz SGP, hydrograf
Szanowny Kolega Henryk Lenartowicz, długoletni działacz SGP, były zastępca dyrektora OPGK Gdańsk
Szanowny Kolega Krzysztof Matysik, były Prezes ZO SGP, Prezes APEKS
Szanowny Pan Dyrektor Romuald Nowak, Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
Szanowny Kolega Artur Orzeł, długoletni działacz SGP, były dyrektor OPGK Gdańsk
Szanowny Pan Prezes Florian Romanowski, były Prezes ZO SGP, Prezes OPEGIEKA
Szanowny Kolega Ryszard Rus, były Prezes ZO SGP
Szanowny Kolega Zbigniew Rynkiewicz, Prezes OPGK Gdańsk
Szanowny Kolega Krzysztof Rylik, senior SGP
Szanowny Pan Dyrektor Sławomir Skorupa, Geodeta Miasta Elbląga
Szanowny Kolega Mieczysław Szułczyński, długoletni działacz SGP, były Geodeta m. Gdańsk
Szanowna Pani Dyrektor Ewa Witkowska, Dyrektor WBGiTR w Gdańsku
Szanowna Pani Dyrektor Renata Wypasek, Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku
Szanowny Kolega Romuald Żołędziejewski, senior SGP

 

Komitet Organizacyjny BKG

Katarzyna Bobkowska (PG)
Krzysztof Bruniecki (PG WETiI)
Kazimierz Chudzikiewicz (SGP)
Karol Daliga (PG)
Daria Filipiak-Kowszyk (SGP, PG)
Elżbieta Hajdul (SGP)
Adam Inglot (PG)
Barbara Kaczmarczyk (SGP)
Krystian Kaczmarek (SGP)
Karol Kaim (SGP)
Eugeniusz Lepacki (SGP)
Jerzy Ludwichowski (SGP)
Andrzej Maj (SGP)
Ryszard Rus (SGP)
Zbigniew Rynkiewicz (SGP)
Anna Sobieraj (PG)
Lucyna Sobolewska (SGP)
Jakub Szulwic (SGP, PG, IEEE, IAG, IRED)
Tadeusz Widerski (PG)
Dominika Wróblewska (PG)
Paweł Wysocki (SGP, PG)
Patryk Ziółkowski (PG, IRED)