W ramach Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego organizatorzy zapraszają firmy do promocji swojej działalności. Zostaną udostępnione m.in. sesje promocyjne, stoiska informacyjne, plansze reklamowe, udział w wystawie i organizacje workshopów oraz pokazów. Na życzenie przedsiębiorstw jest możliwe indywidualne określenie zakresu promocji. 

 

 Szczegóły zawarte zostały w ofercie współpracy - zapraszamy: list intencyjny oraz oferta