Założonym celem Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego jest integracja środowiska geodezyjnego oraz wymiana doświadczeń i osiągnięć. Dlatego w ramach Kongresu organizowana jest Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016, która obejmuje następującą tematykę:

 • autonomiczne pojazdy, statki morskie i powietrzne,
 • badania obszarów morskich i przybrzeżnych,
 • fotogrametria i teledetekcja wraz z skaningiem laserowym (LiDAR),
 • geodezja inżynieryjna i monitoring geodezyjny,
 • geodezja wyższa, grawimetria, sieci geodezyjne,
 • geoinformatyka - teoria i zastosowanie,
 • kartografia i wizualizacja danych kartograficznych,
 • kataster, planowanie przestrzenne, rozwój miast,
 • nowoczesne metody teledetekcyjne, analiza i przetwarzanie danych,
 • rozwój geodezji, nauk o Ziemi, teledetekcji i edukacji geodezyjnej,
 • technologie kosmiczne i satelitarne,
 • zarządzanie bazami i analiza danych biometrycznych,
 • zastosowanie GIS w ochronie środowiska, transporcie i zarządzaniu kryzysowym.