Bałtycki Kongres Geodezyjny odbędzie się 2-4 czerwca 2016 roku w Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej. W dniach 2 i 3 czerwca przewidziane są wystąpienia i sesje, natomiast 4 czerwca program ma obejmować wydarzenia integracyjne oraz sesje wirtualne (zdalne).

KALENDARZ

do 31.10.2015 – Komunikat I,

do 30.11.2015Komunikat II oraz wytyczne do abstraktów / wytyczne IEEE artykułów,

do 15.01.2016 – nadsyłanie streszczeń referatów ze wskazaniem sesji tematycznej (wczesny termin),

do 31.01.2016 – termin opłaty obniżonej,

do 31.03.2016 – nadsyłanie streszczeń referatów ze wskazaniem sesji tematycznej (standardowy termin),

do 31.03.2016 – termin opłaty standardowej,

do 05.04.2016 – nadsyłanie pełnych tekstów referatów (standardowy termin), 

do 15.04.2016 – akceptacja lub uwagi do referatów ze strony recenzentów

do 15.04.2016 – nadsyłanie streszczeń i pełnych tekstów referatów ze wskazaniem sesji tematycznej (termin nadzwyczajny),

do 30.04.2016 – przesłanie tekstów referatów po poprawkach (termin nadzwyczajny),

do 04.05.2016 – termin opłaty nadzwyczajnej (z publikacją), 

do 15.05.2016 – termin rejestracji i opłaty nadzwyczajnej (bez publikacji). 

    

Korekta dat wynika z zasad publikacji związanych z IEEE. Zeszyt publikacji musi zostać zamknięty na początku maja 2016.

Nadesłane w terminach streszczenia zostaną uwzględnione w książce streszczeń dostępnej na Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym. Publikacje konferencyjne zostaną ujęte oddzielnie w materiałach zgodnie z informacją w sekcji PUBLIKACJI