REJESTRACJA I OPŁATY

System rejestracji, opłat i przesyłania streszczeń, referatów dla publikacji oraz uczestnictwa bez publikacji jest dostępny w części dotyczącej przesyłania streszczeń i rejestracji uczestnictwa - zapraszamy.

Można również przesłać zgłoszenie w postaci analogowej. Na podstawie zgłoszenia zostanie przypisany dostęp do elektronicznego systemu rejestracji. Skan zgłoszenia można przesłać na mail bkg@geodezja.pl lub faks 58 347 20 37.

 

Kwota standardowej opłaty dla uczestnika bez publikacji (70-lecie SGP Gdańsk), wniesiona do dnia 30 kwietnia 2016 r. wynosi 1000 zł z VAT.

Kwota standardowej opłaty dla uczestnika z publikacją, wniesiona do dnia 31 marca 2016 r. wynosi 1220-1300 zł z VAT. Po tym terminie opłata wynosi 1720-1800 zł, przy czym sugerujemy kontakt z sekretariatem BKG w zakresie możliwego obniżenia ostatecznej kwoty.

Ważne: Wysokość kwoty jest związana z datą rejestracji w systemie elektronicznym, dlatego w przypadkach niedkończonych rejestracji prosimy kierować się datą założenia konta w systemie.

Udział wirtualny w Geomatyka 2016 (z publikacją) - przez cały czas trwania rejestracji - wynosi 1200 zł z VAT.

70-lecie oddziału SGP oddział w Gdańsku
udział w BKG (z ukierunkowaniem na sesje SGP), catering, uroczysta kolacja, biesiada geodezyjna.

Geomatyka 2016 - udział osobisty
publikacja do 3 trzech tekstów autorskich, udział w BKG (z ukierunkowaniem na sesje Geomatyka 2016), materiały kongresowe i recenzowane materiały konferencyjne wraz z wysyłką materiałów konferencyjnych do indeksacji na Web of Science, catering (dodatkowa opcja biesiada i uroczysta kolacja),
Geomatyka 2016 - udział wirtualny
publikacja do 3 tekstów autorskich, materiały kongresowe i recenzowane materiały konferencyjne wraz z wysyłką materiałów konferencyjnych do indeksacji na Web of Science, wirtualna prezentacja referatów (z użyciem komunikatora Skype),

Najlepsze referaty mogą uzyskać rekomendację Komitetu Naukowego na rozszerzenie i skierowanie do wybranych czasopism z listy JCR (tematyka morska, nie jest wykluczona dodatkowa opłata).

Konta do wpłat:

  • Przedstawiciele i członkowie z oddziałów SGP mogą rozliczać się notami z oddziałem gdańskim SGP. W tej sytuacji prosimy przed wpłatą o kontakt na e-mail bkg@geomatyka.eu.
  • Autorzy z publikacją i współautorzy oraz uczestnicy nie związani z oddziałami SGP mogą dokonywać wpłat na poniższe konta:

1. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP 9570754108

nr konta do wpłat w złotych: 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353.

Prosimy dodawać dopisek "BKG" z danymi uczestnika oraz przesłanie informacji na e-mail bkg@geomatyka.eu w celu przyspieszenia rejestracji wpłaty. 

2. Wydawnictwo Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego I-NET.PL Sp.J., ul. Wassowskiego 19c, 80-225 Gdańsk, NIP 7393226181

nr konta do wpłat w złotych: 55 1140 2004 0000 3802 7593 7306

nr konta do wpłat w euro: PL 53 1140 2004 0000 3912 0430 6833.

Prosimy dodawać dopisek "BKG" z danymi uczestnika oraz przesłanie informacji na e-mail bkg@geomatyka.eu w celu przyspieszenia rejestracji wpłaty. 

  

Organizatorzy proszą osoby i instytucje dokonujące wpłat zbiorowych o wyszczególnienie danych personalnych i wysokości wpłat za poszczególne osoby oraz podanie dokładnego adresu wraz 
z numerem NIP do wystawienia faktury VAT. Dane do płatności udostępniane będą zarejestrowanym uczestnikom w zależności od zakresu i formy uczestnictwa oraz kraju pochodzenia rejestracji.

Przewiduje się trzy terminy wnoszenia opłat: do 31 stycznia 2016 - opłata obniżona, do 31 marca 2016 - opłata standardowa i do 4 maja 2016 - opłata nadzwyczajna.

Wycofanie udziału do dnia 31 stycznia 2016 r. wiąże się ze zwrotem całej opłaty. W okresie od 1 lutego do 4 maja 2016 r. organizatorzy zastrzegają prawo do potrącenia 60% opłaty. Później zwrot opłaty nie jest możliwy. 

Ze względu na liczne pytania o możliwość udziału, organizatorzy zastrzegają możliwość zakończenia rejestracji przed terminem 4 maja 2016.

ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI / ANALOGOWY FORMULARZ REJESTRACJI

oraz dostęp dla zarejestrowanych uczestników.